Acerca de...

Este é un sitio web de información sobre bacharelato e acceso á universidade. Esta aplicación foi desenvolvida no marco da asignatura TIC II de 2º de Bacharelato, impartida no IES Chan do Monte de Marín (Pontevedra).

Fontes de información

A meirande parte da información ofrecida, relativa aos graos universitarios ofertados en Galicia e ás notas de corte, foi extraída das publicacións da CIUG . Outras fontes de información utilizadas foron as seguintes:

Tecnoloxías utilizadas

Utilizáronse os seguintes recursos e tecnoloxías:

 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • Plantillas gratuitas HTML5UP
 • Librería DataTables
 • MySQL
 • phpMyAdmin
 • PHP
 • Correo electrónico de Gmail
 • Aloxamento gratuito de x10host
 • Dominio gratuito de Freenom
 • Google Analytics
 • Redes Sociais e outros servizos:
  • WordPress
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
 • etc.

Colabora con nós!

Se detectas algún erro na web, nos datos amosados, se tes algunha proposta de mellora ou se queres colaborar no proxecto, escríbenos a bacharelato1718@gmail.com. Estaremos encantad@s de atenderte :)