Grao en Ciencias do Mar

  • Rama: Ciencias

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeoloxía0.2

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencias do Mar Campus de Vigo706,58