Grao en Farmacia

  • Rama: Ciencias da Saúde

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Farmacia Campus de Santiago de Compostela1959,51
Simultaneidade dos Graos de Farmacia e Óptica Campus de Santiago de Compostela107,07