Grao en Nutrición Humana e Dietética

  • Rama: Ciencias da Saúde

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Física0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Nutrición Humana e Dietética Campus de Lugo607,662