Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Economía da Empresa0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos Campus da Coruña50