Grao en Enxeñaría Agraria

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Xeoloxía0.2
Debuxo Técnico II0.1
Economía da Empresa0.1
Química0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Enxeñaría Agraria Campus de Ourense455,11