Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Debuxo Técnico II0.1
Economía da Empresa0.1
Xeoloxía0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria Campus de Lugo455,058
Simultaneidade dos Graos de Enxeñaría Agrícola e Enxeñaría Forestal Campus de Lugo107,22