Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Debuxo Técnico II0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Bioloxía0.1
Economía da Empresa0.1
Xeoloxía0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Campus de Lugo505