Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Debuxo Técnico II0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Economía da Empresa0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Campus de Vigo798,57
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Campus de Ferrol505,076