Grao en Enxeñaría Forestal

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Debuxo Técnico II0.2
Economía da Empresa0.2
Física0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeoloxía0.2

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Enxeñaría Forestal Campus de Pontevedra455,25