Grao en Criminoloxía

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Bioloxía0.1
Economía da Empresa0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Criminoloxía Campus de Santiago de Compostela509,07