Historia da Arte

Graos nos que pondera:

1 - Arquitectura Técnica0.2
2 - Belas Artes0.2
3 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
4 - Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios0.2
5 - Comunicación Audiovisual0.2
6 - Creación Dixital, Animación e Videoxogos0.2
7 - Educación Infantil0.2
8 - Educación Primaria0.2
9 - Educación Social0.2
10 - Español: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
11 - Estudos de Arquitectura0.2
12 - Filoloxía Clásica0.2
13 - Filosofía0.2
14 - Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
15 - Historia0.2
16 - Historia da Arte0.2
17 - Humanidades0.2
18 - Información e Documentación0.2
19 - Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
20 - Lingua e Literatura Españolas0.2
21 - Lingua e Literatura Galegas0.2
22 - Lingua e Literatura Inglesas0.2
23 - Linguas e Literaturas Modernas0.2
24 - Linguas Estranxeiras0.2
25 - Mestre en Educación Infantil0.2
26 - Mestre en Educación Primaria0.2
27 - Pedagoxía0.2
28 - Publicidade e Relacións Públicas0.2
29 - Tradución e Interpretación0.2
30 - Turismo0.2
31 - Xeografía e Historia0.2
32 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.2
33 - Xestión Industrial de Moda0.2
34 - Xornalismo0.2
35 - Administración e Dirección de Empresas0.1
36 - Ciencia Política e da Administración0.1
37 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.1
38 - Ciencias Empresariais0.1
39 - Comercio0.1
40 - Dereito0.1
41 - Dirección e Xestión Pública0.1
42 - Economía0.1
43 - Paisaxe0.1
44 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.1
45 - Socioloxía0.1
46 - Traballo Social0.1
47 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.1
48 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.1