Historia da Filosofía

Graos nos que pondera:

1 - Administración e Dirección de Empresas0.2
2 - Ciencia Política e da Administración0.2
3 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.2
4 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
5 - Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios0.2
6 - Ciencias Empresariais0.2
7 - Comercio0.2
8 - Dereito0.2
9 - Dirección e Xestión Pública0.2
10 - Economía0.2
11 - Educación Infantil0.2
12 - Educación Primaria0.2
13 - Educación Social0.2
14 - Español: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
15 - Filoloxía Clásica0.2
16 - Filosofía0.2
17 - Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
18 - Historia0.2
19 - Historia da Arte0.2
20 - Humanidades0.2
21 - Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
22 - Lingua e Literatura Españolas0.2
23 - Lingua e Literatura Galegas0.2
24 - Lingua e Literatura Inglesas0.2
25 - Linguas e Literaturas Modernas0.2
26 - Linguas Estranxeiras0.2
27 - Matemáticas0.2
28 - Mestre en Educación Infantil0.2
29 - Mestre en Educación Primaria0.2
30 - Pedagoxía0.2
31 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.2
32 - Socioloxía0.2
33 - Traballo Social0.2
34 - Tradución e Interpretación0.2
35 - Xeografía e Historia0.2
36 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.2
37 - Xestión Industrial de Moda0.2
38 - Belas Artes0.1
39 - Comunicación Audiovisual0.1
40 - Creación Dixital, Animación e Videoxogos0.1
41 - Información e Documentación0.1
42 - Psicoloxía0.1
43 - Publicidade e Relacións Públicas0.1
44 - Turismo0.1
45 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.1
46 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.1
47 - Xornalismo0.1