Xeografía

Graos nos que pondera:

1 - Administración e Dirección de Empresas0.2
2 - Ciencia Política e da Administración0.2
3 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.2
4 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
5 - Ciencias Empresariais0.2
6 - Comercio0.2
7 - Dirección e Xestión Pública0.2
8 - Economía0.2
9 - Educación Infantil0.2
10 - Educación Primaria0.2
11 - Educación Social0.2
12 - Español: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
13 - Filosofía0.2
14 - Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
15 - Historia0.2
16 - Historia da Arte0.2
17 - Humanidades0.2
18 - Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
19 - Mestre en Educación Infantil0.2
20 - Mestre en Educación Primaria0.2
21 - Paisaxe0.2
22 - Pedagoxía0.2
23 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.2
24 - Socioloxía0.2
25 - Traballo Social0.2
26 - Tradución e Interpretación0.2
27 - Turismo0.2
28 - Xeografía e Historia0.2
29 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.2
30 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.2
31 - Xornalismo0.2
32 - Arquitectura Técnica0.1
33 - Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios0.1
34 - Comunicación Audiovisual0.1
35 - Dereito0.1
36 - Estudos de Arquitectura0.1
37 - Filoloxía Clásica0.1
38 - Información e Documentación0.1
39 - Lingua e Literatura Españolas0.1
40 - Lingua e Literatura Galegas0.1
41 - Lingua e Literatura Inglesas0.1
42 - Linguas e Literaturas Modernas0.1
43 - Linguas Estranxeiras0.1
44 - Publicidade e Relacións Públicas0.1
45 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.1