Debuxo Técnico II

Graos nos que pondera:

1 - Arquitectura Técnica0.2
2 - Belas Artes0.2
3 - Creación Dixital, Animación e Videoxogos0.2
4 - Enxeñaría Aeroespacial0.2
5 - Enxeñaría Biomédica0.2
6 - Enxeñaría Civil0.2
7 - Enxeñaría da Enerxía0.2
8 - Enxeñaría de Obras Públicas0.2
9 - Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais0.2
10 - Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación0.2
11 - Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos0.2
12 - Enxeñaría Eléctrica0.2
13 - Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática0.2
14 - Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto0.2
15 - Enxeñaría en Organización Industrial0.2
16 - Enxeñaría en Química Industrial0.2
17 - Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais0.2
18 - Enxeñaría Forestal0.2
19 - Enxeñaría Forestal e do Medio Natural0.2
20 - Enxeñaría Informática0.2
21 - Enxeñaría Mecánica0.2
22 - Enxeñaría Naval e Oceánica0.2
23 - Enxeñaría Química0.2
24 - Estudos de Arquitectura0.2
25 - Matemáticas0.2
26 - Náutica e Transporte Marítimo0.2
27 - Paisaxe0.2
28 - Publicidade e Relacións Públicas0.2
29 - Robótica0.2
30 - Tecnoloxía da Enxeñaría Civil0.2
31 - Tecnoloxías Mariñas0.2
32 - Xestión Industrial de Moda0.2
33 - Educación Infantil0.1
34 - Educación Primaria0.1
35 - Enxeñaría Agraria0.1
36 - Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria0.1
37 - Historia da Arte0.1
38 - Mestre en Educación Infantil0.1
39 - Mestre en Educación Primaria0.1
40 - Xeografía e Historia0.1
41 - Xornalismo0.1