Economía da Empresa

Graos nos que pondera:

1 - Administración e Dirección de Empresas0.2
2 - Ciencia e Enxeñaría de Datos0.2
3 - Ciencia Política e da Administración0.2
4 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.2
5 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
6 - Ciencias Empresariais0.2
7 - Comercio0.2
8 - Comunicación Audiovisual0.2
9 - Creación Dixital, Animación e Videoxogos0.2
10 - Dereito0.2
11 - Dirección e Xestión Pública0.2
12 - Economía0.2
13 - Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto0.2
14 - Enxeñaría Forestal0.2
15 - Enxeñaría Forestal e do Medio Natural0.2
16 - Publicidade e Relacións Públicas0.2
17 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.2
18 - Socioloxía0.2
19 - Traballo Social0.2
20 - Turismo0.2
21 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.2
22 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.2
23 - Xestión Industrial de Moda0.2
24 - Xornalismo0.2
25 - Criminoloxía0.1
26 - Enxeñaría Aeroespacial0.1
27 - Enxeñaría Agraria0.1
28 - Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria0.1
29 - Enxeñaría Biomédica0.1
30 - Enxeñaría Civil0.1
31 - Enxeñaría da Enerxía0.1
32 - Enxeñaría de Obras Públicas0.1
33 - Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais0.1
34 - Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación0.1
35 - Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos0.1
36 - Enxeñaría Eléctrica0.1
37 - Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática0.1
38 - Enxeñaría en Organización Industrial0.1
39 - Enxeñaría en Química Industrial0.1
40 - Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais0.1
41 - Enxeñaría Informática0.1
42 - Enxeñaría Mecánica0.1
43 - Enxeñaría Naval e Oceánica0.1
44 - Enxeñaría Química0.1
45 - Historia0.1
46 - Historia da Arte0.1
47 - Humanidades0.1
48 - Información e Documentación0.1
49 - Náutica e Transporte Marítimo0.1
50 - Paisaxe0.1
51 - Robótica0.1
52 - Tecnoloxía da Enxeñaría Civil0.1
53 - Tecnoloxías Mariñas0.1
54 - Xeografía e Historia0.1
55 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.1
56 - Arquitectura Técnica0,1*
57 - Estudos de Arquitectura0,1*