Física

Graos nos que pondera:

1 - Administración e Dirección de Empresas0.2
2 - Arquitectura Técnica0.2
3 - Bioloxía0.2
4 - Biotecnoloxía0.2
5 - Ciencia e Enxeñaría de Datos0.2
6 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.2
7 - Ciencias do Mar0.2
8 - Ciencias Empresariais0.2
9 - Comercio0.2
10 - Creación Dixital, Animación e Videoxogos0.2
11 - Economía0.2
12 - Educación Infantil0.2
13 - Educación Primaria0.2
14 - Enxeñaría Aeroespacial0.2
15 - Enxeñaría Agraria0.2
16 - Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria0.2
17 - Enxeñaría Biomédica0.2
18 - Enxeñaría Civil0.2
19 - Enxeñaría da Enerxía0.2
20 - Enxeñaría de Obras Públicas0.2
21 - Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais0.2
22 - Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación0.2
23 - Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos0.2
24 - Enxeñaría Eléctrica0.2
25 - Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática0.2
26 - Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto0.2
27 - Enxeñaría en Organización Industrial0.2
28 - Enxeñaría en Química Industrial0.2
29 - Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais0.2
30 - Enxeñaría Forestal0.2
31 - Enxeñaría Forestal e do Medio Natural0.2
32 - Enxeñaría Informática0.2
33 - Enxeñaría Mecánica0.2
34 - Enxeñaría Naval e Oceánica0.2
35 - Enxeñaría Química0.2
36 - Estudos de Arquitectura0.2
37 - Farmacia0.2
38 - Física0.2
39 - Fisioterapia0.2
40 - Logopedia0.2
41 - Matemáticas0.2
42 - Mestre en Educación Infantil0.2
43 - Mestre en Educación Primaria0.2
44 - Náutica e Transporte Marítimo0.2
45 - Óptica e Optometría0.2
46 - Podoloxía0.2
47 - Química0.2
48 - Robótica0.2
49 - Tecnoloxía da Enxeñaría Civil0.2
50 - Tecnoloxías Mariñas0.2
51 - Terapia Ocupacional0.2
52 - Veterinaria0.2
53 - Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos0.1
54 - Ciencias Ambientais0.1
55 - Enfermaría0.1
56 - Medicina0.1
57 - Nutrición Humana e Dietética0.1
58 - Odontoloxía0.1
59 - Paisaxe0.1
60 - Psicoloxía0,1*